O gimnazjum - ogólnie .

Nazwa gimnazjum pochodzi od łacińskiej nazwy gymnasium "miejsce służące gimnastyce". Gimnazjum istnieje od czasów starożytnej Grecji. Był on tam obiektem sportowym, poźniej zbierali się w nim uczeni i filozofowie.

W XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku celem kształcenia w gimnazjum było przygotowanie kandydatów do służby państwowej i korpusu oficerskiego.

Pierwsze gimnazjum w Polsce powstało w 1519 roku. Szkoła ta nazywana była Akademią Lubrańskiego lub Kolegium Lubrańskiego. Nie było to jednak gimnazjum w ścisłym tego słowa znaczeniu, gdyż od uniwersytetu różniła się jedynie brakiem prawa do nadawania tytułów naukowych. Ponieważ gimnazjum utożsamiano z nazwą szkoły średniej o różnym profilu, wiele z nich osiągnęło poziom tzw. gimnazjów akademickich.

Kolejnym etapem w powstawaniu gimnazjów na ziemiach polskich była reforma systemu edukacji z roku 1932. Wówczas przeprowadzano tzw. małą maturę. W 1948 roku zastąpiono owe gimnazja szkołami stopnia licealnego.

Obecnie Gimnazjum w Polsce to obowiązkowy poziom kształcenia w Polsce od 1999 roku. Uczęszcza do niego młodzież w wieku od 13 - 16 lat. Nauka w gimnazjum trwa 3 lata i kończy się ogólnopolskim testem gimnazjalnym od którego wyników należy wybór dalszej szkoły.

W programie gimnazjum występują określone programy nauczania. Gimnazjaliści uczą się m.in. języka polskiego, dwóch języków obcych nowożytnych, biologii, chemii, historii, WOS-u, matematyki, geografii, muzyki, techniki, plastyki, informatyki, religii lub etyki.

Po zakończeniu gimnazjum absolwent dostaje wykształcenie podstawowe. Czasem błędnie się mówi "wykształcenie gimnazjalne" - jest o tyle błędne, iż jest to nauczanie podstawowe i obowiązkowe.

W gimnazjum występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: premiowane i zakończenia gimnazjum. Świadectwo ma wymiar A4 i jest drukowany na pomarańczowym papierze.

Dlatego nie zwlekaj i zapisz się na kursy gimnazjalne .

Profesjonalna klimatyzacja daikin do twojego domu.

Nowoczesne pompy ciepła piaseczno do ogrzania twojego domu.

Najlepsze katalizatory pruszków do twojego samochodu.

Ceryfikowane transceivery dla twojej branży.

Funkcjonalne strony internetowe poznań - zamów już dzisiaj.

Profesjonalne reklama stron internetowych w google